DressuurTotaal

Doreen Proos, meer dan een Grand Prix amazone.
 
 

Disclaimer


Deze website en de inhoud daarvan is met de grootst mogelijke en integere zorg samengesteld. Er kan dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

De pagina’s en alle afzonderlijke foto’s, afbeeldingen en animaties (en onderliggende scripts) van deze website zijn vervaardigd door de producent in opdracht van de eigenaar. Wijzigen, verspreiden, kopiëren of andere vormen van reproductie van deze website, afzonderlijke pagina’s, foto’s, afbeeldingen en animaties zijn zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar en de producent niet toegestaan.

Wij verklaren expliciet dat wij geen invloed hebben op de inhoud van de pagina’s die gelinkt zijn aan de onze; de gehele verantwoording voor de gelinkte pagina’s ligt bij de auteurs en niet bij ons.