DressuurTotaal

Doreen Proos, meer dan een Grand Prix amazone.
 
 

Tips

Het is belangrijk om een paard in zijn waarde te laten. Anders heb je kans dat het paard “het opgeeft” en het niet meer voor jou wilt doen. Hij kan gaan staken of op een andere manier verzet tonen. Ook kan het voorkomen dat het paard slechter wil eten. Zelfs door “verkeerd” grondwerk te beoefenen, met agressie naar het hoofd toe, kan het paard apathisch worden en bovendien slecht gaan eten.

Met “in zijn waarde laten” bedoel ik dat je het paard beloont als hij het goed doet en respect voor het paard hebt. Dus tevreden zijn met goede onderdelen en belonen door bijvoorbeeld een klopje op de hals te geven of een kriebel op de schouder en eventueel een stappauze met lange teugel in te lassen.

Dus door regelmatig te belonen, ontstaat er een paard dat denkt: dit kan ik gewoon, dit doen we samen wel even. Hij moet het gevoel hebben dat hij de koning is en zijn werk met vertrouwen kan doen voor jou.

Leer te genieten van kleine sprongetjes vooruitgang. Niet alsmaar meer willen of ontevreden zijn met het paard, maar maak belonen een onderdeel van jouw training. Positief bekrachtigen dus. Een klopje op de hals bij fatsoenlijke uitgevoerde onderdelen leidt zelfs tot verbeteringen want het paard zal het daardoor met meer graagte voor je doen.

Probeer je bezig te houden met het begrijpen van het paard. Wanneer je het paard begrijpt dan is je leven verrijkt. Je hebt nieuwe gedachten met nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan je rijden en omgang met een paard.

De ruiter heeft veel invloed op het gebruik van de rug van het paard in de stap. De stap is zelfs de gang waarin het gebruik van de rug het grootst is van alle gangen. In onderstaand filmpje zien wij de bewegingen van het hoofd en de hals in de stap en de invloed van de ruiter daarop. De groene lijn geeft de juiste beweging aan van de hand en arm van de ruiter tijdens de stap. Met soepele gewrichten in de schouder en elleboog, die de bewegingen van het hoofd en hals volgen, is het voor het paard mogelijk zijn rug goed te gebruiken.

Hieronder ziet u een veelzeggend symbolische beeld.  U kunt zien dat de ruiter vier extra “oren” heeft. Het “luisteren” naar het paard met al onze zintuigen en alle delen van ons lichaam is een van de sleutels van goed paardrijden. Het luisteren en vooral willen horen gaat vooraf aan het fluisteren naar het paard. Een goede ruiter luistert naar zijn paard en is in het hier en nu met zijn gedachten. Paarden spreken met ons door hun lichaam als wij ze willen horen. Wij kunnen ze verstaan met onze zintuigen. Een fraaie schets om over na te denken.

 

Gelezen in de “Hoefslag”:
Weetje: Een paard is zeker 6 x zwaarder dan wij zelf, maar zijn huidoppervlakte is maar 2,5 x groter dan die van ons. Bovendien heeft een paard veel meer spieren dan de mens. Omdat wij overtollige warmte kwijtraken via onze huid, heeft een paard het moeilijker met afkoelen.
Sportfysioloog dr. Carolien Munsters: “Vroeger dachten we dat topsporters na een inspanning meteen warm gehouden moesten worden….Inmiddels weten wij dat we de spieren beter laten afkoelen zodat er zo min mogelijk eiwitschade optreedt. Des te langer het duurt des te meer schade.
Alleen komt de paardenwereld wat achterop. Daar zie je ruiters die hun bezwete paard onder een solarium zetten om het te drogen. Terwijl buiten uitstappen een veel betere optie is.
Er is een eenvoudige manier om erachter te komen of een paard het nog warm heeft: leg er een hand erop. Voelt hij warmer dan je hand dan is hij nog aan het afkoelen.”

Bij het omdoen van een hoofdstel of een halster kan je het beste de oren van het paard naar voren halen door de kopstuk heen. Op de goede manier heeft het paard zijn oren niet naar achteren gehad – dit voelt prettiger voor het paard.

9-05-2016

Rustmomenten zijn belangrijk voor herstel.

Niets is zo vervelend als een geblesseerd paard, maar gelukkig kun je zelf veel leed voorkomen met een duurzaam management.  Hieronder volgen verschillende tips om je paard blessurevrij te houden:

Rij je vaak dezelfde oefening in de hoop je paard steeds iets te verbeteren? Kijk uit, want juist hier ligt overbelasting op de loer. Stap eens vaker aan een lange teugel tussendoor. Eén of twee rondjes stap is al voldoende.

Volgens toptrainer Carl Hester zijn rustmomenten een vanzelfsprekendheid. Na een aantal oefeningen roept hij tijdens zijn lessen: “walk and drop the reins”. Dus stappen en een lange teugel geven zodat het paard zijn hals naar beneden kan strekken. Dan zullen de spieren minder snel verzuren. Het verzuren van de spieren wordt veroorzaakt door te lang door te gaan, daardoor krijgen de spieren te weinig zuurstof en dat heeft spierpijn tot gevolg. Train je met veel rustmomenten tussendoor dan ben je minder afhankelijk van masseurs, osteopaten, enz. Je hebt het blessurevrij houden van je paard grotendeels zelf in de hand.

Paarden worden dus beter en sterker van korte sessies draf en galop afgewisseld met herstelmomenten in stap: interval training.

Lees verder »

3-11-2015

 Stelling

 • Het achter de kaak zijdelings inbuigen van het hoofd
 • Is een teken (en makkelijker bereikbaar maken) van het loslaten in het lichaam
 • Is onderdeel van oefeningen zoals wijken voor de kuit

Stelling is plaatselijk: in de voorhand van het paard, en alleen in de verbinding hoofd/hals. De bovenste drie halswervels (van de zeven halswervels die het paard heeft) zijn bij de stelling betrokken. Voor de rechtop zittende ruiter wordt het binnenoog net niet zichtbaar. Stelling komt tot stand wanneer de ruiter met het binnenbeen richting buitenteugel drijft en met de binnenhand lichte stelling vraagt, waardoor het paard zal nageven op de binnenteugel.
Als een paard zowel de linker dan de rechter stelling in gelijke mate wil aannemen, dan zal het paard zich beter loslaten in zijn lichaam. Daardoor is het paard ontvankelijker voor de ruiterhulpen en zal hij de hulpen beter omzetten in wat de ruiter van hem vraagt.

Umpire Intermediaire volte links 2015
Umpire V Jazz met stelling en buiging op de volte

Figaro v. Manno in een volte. Hier kan je duidelijk zien dat het binnenachterbeen richting het buiten voorbeen beweegt

Lengtebuiging

 • Ontstaat vanuit de achterhand
 • Is een teken van controle op draagkracht achterhand
 • Moet evenredig zijn met de gevraagde zijdelingse halsbuiging, de stelling
 • Het binnenachterbeen beweegt in de richting van het buiten voorbeen

Met lengtebuiging wordt bedoeld dat het paard in zijn wervelkolom (lengteas) zijdelings inbuigt. Fysiek is deze buiging enigszins beperkt doordat de rug minder buigzaam is dan de hals.

Lengtebuiging ontstaat wanneer het binnenachterbeen verder onder het paard wordt gebracht. Het begint vanuit de achterhand en wordt doorgegeven naar voren, en hangt dus samen met impuls. De achterhand moet gemotiveerd worden tot meer draagkracht.

Een leuke formule om te onthouden: stelling + buiging = lengtebuiging.

2-11-2014

CDI Lingen-wissels-om-de-pasproosdoreensmileschaijk3Outdoor Gelderland - © Luifoto.nl

Wanneer voor het eerst de vliegende galopwisseling oefenen:

 • Als de galop goed bevestigd is
 • Als het paard recht galoppeert
 • Als het verzamelen en verruimen in de galop gemakkelijk gaat
 • Als het paard op de achterhand galoppeert
 • Als ook de contragalop gemakkelijk gaat

Hulpen bij de voorbereiding:

 • De schouders van het paard iets naar de buitenkant brengen
 • Lichte stelling naar de nieuwe kant vragen (omstellen), hand ontspannen
 • Paard hol maken voor het nieuwe binnenbeen
 • Een halve ophouding (altijd met je bovenlichaam) ter attentie
 • Het paard goed aan de buitenteugel houden

Hulpen bij de wissel:

 • De op de singel liggende binnenkuit (de voorbereidingskuit) naar achteren brengen en aandrukken,
 • de terugliggende buitenkuit (de wisselkuit) naar voren brengen, en
 • het paard motiveren voorwaarts te springen;
 • je gewicht naar de buitenkant brengen, en
 • je bovenlichaam zo stil mogelijk houden.

In eerste instantie moet elke ruiter uitvinden op welke plek in de rijbaan het voor het paard het gemakkelijkst is om een galopwisseling te maken. Dit doe je proefondervindelijk, maar belangrijk is dat je een plaats en moment kiest dat het paard sowieso van richting moet veranderen. Voorbeeld: als je over de korte diagonaal van hand verandert, krijg je voordat je op de hoefslag komt een duidelijke hoek waarin het paard van richting moet veranderen. Dat is een goed moment om een galopwisseling aan te leren. Let wel: voordat je de hoek maakt. Want wij willen dat het paard een rechte wissel springt. Daarnaast ligt het gevaar van naspringen op de loer als je een wissel aanleert in een hoek of wending. Het is raadzaam om in het begin de wissel steeds op dezelfde plaats te vragen – totdat de wissel op die plaats is bevestigd.

Het is prima om in het begin maar één wissel te rijden en daarmee tevreden te zijn. De ruiter die de tijd neemt, wordt beloond.

1-11-2013
 • Nauw verbonden met aanleuning
 • Door actieve achterbenen wordt gewicht aan voorkant minder
 • Paard ontspant nek- en kaakgewricht
 • Bewegingen komen van achteren naar voren door lichaam paard

Aanleuning en nageeflijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: de ruiter streeft naar aanleuning, het paard antwoordt met nageeflijkheid.

Een correct in balans zittende ruiter is de eerste voorwaarde voor nageeflijkheid. De ruiter drijft tegen een stille, veerkrachtige hand. Daardoor treden de achterbenen verder onder het lichaam en nemen meer gewicht over van de voorhand. De bewegingen worden vanuit een actieve achterhand over de rug doorgegeven naar voren. Een opwaartse welving van de rug is het gevolg. Doordat de achterhand meer gaat dragen wordt de druk op de teugels voelbaar minder. Daarbij ontspant het paard zijn nek- en kaakgewricht. De ruiter geeft zelf ook direct na.

Lascar v. Henri in de piaffe

Lascar v. Henri in de piaffe
21-02-2013

Regelmatig zijn mensen verbaasd als ze zien hoe dun mijn paarden in het haar zijn in de winter en wel met de bovendeur open en grotendeels zonder deken. Mijn geheim is het voeren van veel hooi. De verklaring is dat de vertering van ruwvoer warmte genereert in de darmen, het is een soort interne kachel. Warmte is een bijproduct van de vertering van ruwvoer. Deze kachel werkt alleen als hij voldoende brandstof krijgt, dus voldoende ruwvoer. Het verteren van krachtvoer levert veel minder warmte op.